De Pompoenstappers  vzw

Watermolentocht  dinsdag 08 maart 2022

Eerste wandeling van de 3 Provinciewandelingen

Vertrekplaats: OC Tielen Kasteelstraat 34  2460 Tielen op 500 m van het station.

Vertrekuren  : van 07.00 u tot 15.00 u

Afstanden    : 4-6-12-16-20-25-30 km

Onze eerste wandeling van het jaar gaat traditioneel van start in Het OC van Tielen. Het is de eerste van onze 6 wandelingen .

De 6-25 en 30 km wandelen richting Watermolen en de achterliggende bosomgeving Lammerheide en Poeylheide om daarna terug naar de start te komen. Na de rust stappen we verder door straten en langs huizen richting Rielen langs de kazerne van de para’s en gedeeltelijk over de Rielenbroekwandeling naar Lage Rielen waar de rustpost is. Na de rust maken we ter plaatse nog een lus voor de grotere afstanden in de omgeving van de Zandhoef en de Rielenkapel vervolgens komen we terug aan de rustpost en stappen we van daaruit met alle afstanden terug langs Kleine Winkel en de Balderij naar de aankomst.

Rielenkapel

De alleroudste vermelding die we van deze kapel kennen, dateert van 1564,. In een cijnsboek  (belastingsboek) van Kasterlee lezen we “ Van een heye gelegen aan de capelle te rijelegeheten sprincvenne”.

In de zes grote glasramen van Glazenier Victor Coenraets (uit Elsene) wordt de mooie legende uitgebeeld van de arme herder Wilboort, die op deze plaats tot tweemaal toe een beeldje van Onze-Lieve-Vrouw vond. De pastoor van Kasterlee zag hierin een teken en riep de bewoners op om hier een kapel te bouwen.

Ook het mooie Mariabeeldje dat boven het altaar prijkt, kende het volk miraculeuze eigenschappen toe. Zo zou Maria tijdens een poging tot inbraak in de kapel het hoofd in de richting van de inbreker gedraaid hebben. De man sloeg wijselijk op de vlucht en …..het hoofd van Maria bleef voor altijd lichtjes naar links gewend.

Dat de kapel een belangrijke rol speelde in de volksdevotie kunnen we zien aan de bakstenen met negen kerven. Deze streepje werden er met een kruisje van de paternoster in gekrast. Zij getuigen van de novenen (negen gebedsdagen) die zwangere vrouwen hier kwamen doen om voor een gezond kindje te bidden.

In 2000 werd de gerestaureerde kapel opnieuw plechtig ingewijd. Een veldbeiaard van twaalf klokje speelt sinds 1999 geregeld een vertederend lied. Op de binnenmuren werd de tekst van het Weesgegroet kaligrafisch geschilderd. Twee schilderijen werden grondig gerestaureerd.

Het loont steeds de moeite om op het bankje tegen de kapel even de drukte te vergeten.

Wij hopen u allen te ontmoeten op onze wandeling. Alvast veel wandelgenot.

Pin It on Pinterest

Share This